Lidé v horách 2005

Zpráva o lidech v horách

Na podzim loňského roku jsme vyhlásili pro žáky základních škol údolí Desné 1.ročník výtvarné soutěže Cesty do Údolí. Tématem letošního ročníku soutěže se stali „lidé v horách“. Z dvanácti základních škol údolí Desné a Šumperka postoupilo ze školních kol více jak čtyřicet výtvarných prací. Odborná porota ve složení Blanka Sanetříková, Milada Sobková, Zdeňka Riedlová, Günter Hujber a Miroslav Koval vybrala tři vítěze pro každou ze dvou věkových kategorií, nadto udělila Cenu žáka Jana Mařáka.

Z prací, které postoupily do finále, vznikla výstava Lidé v horách, která byla slavnostně zahájena v pátek 20.5. 2005 ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Vernisáž odstartovalo taneční vystoupení šumperského tanečního souboru Tornádo, během vernisáže také o soutěži promluvil P. Milan Palkovič z Velkých Losin. Očekávaným zlatým hřebem slavnostního zahájení bylo vyhlášení vítězů a předání věcným cen. Mezi ceny, kromě knížek o malování a kreslení, patřil také vyhlídkový let nad Jeseníky a plavba na raftu z Hanušovic do Rudy nad Moravou. Výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku potrvá do 21.6.2005.

Snahou této soutěže bylo motivovat žákyně a žáky k tomu, aby se vyjádřili ke svému okolí, k tomu, jací jsou lidé v horách – tedy i oni samotní. Budete-li procházet výstavou, najdete tu pestrou škálu námětů: práce zobrazují krajinu, tu její hezčí tvář, mnoho děl nezapomíná na památky, kříže a kapličky, oblíbeným námětem byly jesenické rozhledny, samozřejmě nechybí ani turisté a jejich nejčastější cíl – Praděd. Je vidět, že pro mladou generaci je zdejší oblast především krásnou krajinou, což potvrdily i rozhovory s vítězkami a vítězi, kdy za největší problém bylo označeno znečišťování hor odpadky.

Příští školní rok hodláme vyhlásit další ročník soutěže a ještě více zapojit žáky do daného tématu, protože se nám tak otvírá unikátní možnost komunikovat s nejmladší generací obyvatel, byť jen skrze jejich výtvarná díla. Prostřednictvím těchto prací získáváme sice malou, ale přesto cennou zprávu o jejich vztahu k místu, které obývají.

Ostatně přijďte se podívat a posuďte sami, jací jsou lidé v horách podle nejmladší generace obyvatel údolí Desné.

 

Štěpán Pácl,
člen o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému