Kaple Nanebevzetí P.Marie v Pekařově

Úvodní slovo o kapli
Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově

Projekt obnovy pekařovské kaple byl započat v polovině roku 2003 a to především díky skautskému oddílu Hiawatha Praha. O prázdninách roku 2003 byla uspořádána první brigáda, první benefiční koncert "shodou okolností" v den Nanebevzetí Panny Marie a i v následujících letech se kolem kaple děly zázraky.... Projekt byl podpořen společností Ford Motor Company v rámci svého programu na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví 2004. Poté opravu podpořila Nadace Via z Dobročinného fondu Philip Morris v rámci programu 3 x 333 tisíc pro aktivní život obce. A až do současnosti projekt finančně i duchovně podporují původní a současní obyvatelé údolí Desné, v první fázi oprav finančně a v současné době především masivní účastí na Pekařovské pouti, na Jarním setkání či Adventním koncertu.

Všem, které obnova pekařovské kaple Nanebevzetí Panny Marie zaujala a jakýmkoli způsobem pomohli, patří veliké poděkování. Bez jejich zájmu by obnova kaple nebyla možná a ani neměla smysl.

Pro ty, kteří by chtěli v současné době finančně přispět na pekařovskou kapli, zde uvádíme číslo účtu, na který lze zasílat peníze: č.ú. 198525477/0300.

Zde pouze malá ukázka proměny kaple v letech 1993 až 2012:

                        
                Stav v r.1993                          Stav na podzim r.2012

                        
                Stav v r.2003                          Stav na podzim r.2012
            

                         
                Interiér kaple v roce 2003        Interiér kaple v roce 2012

V níže uvedených odkazech se můžete přesvědčit o tom, jak může mimo jiné zájem obyvatel Podesní o historii a památky kolem sebe, proměnit jednu "obyčejnou kapli"-  slovní průběh obnovy kaple a fotografický průběh obnovy kaple. Podrobnější průběh oprav kaple ve fotografiích je možné si prohlédnout po stažení níže připojených souborů a nebo shlédnout pořad, který nedávno uvedla České televize na svých obrazovkách a který se opravám kaple podrobně věnuje.

Podrobnosti o historii kaple včetně fotografické přílohy si můžete vychutnat zde.

 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému