Odkazy

SEKCE FLAŠINETY A MECHANICKÉ HRACÍ STROJE PŘI KRUHU PŘÁTEL TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ:

http://flasinety.webnode.cz/

 

Brána památek (společnost pro obnovu a využití hist. památek):
http://www.branapamatek.cz

Dokumentární společnost Eight Lines Film Kamila Šlapala:
http://www.documentary-film.info

Klub českých turistů Šumperk:
http://www.kctsumperk.cz/

Klub pro záchranu památek:
http://www.kzp.cz
Informace o památkové péči a o boji za záchranu památek v naší zemi se zapojením veřejnosti.

Kostelíček Na Poušti (železnobrodský kostelík sv.Jana Nepomuckého):
http://www.kostelicek.wz.cz

Obec Sobotín:
http://www.sobotin.cz

Obec Velké Losiny:
http://www.losiny.cz

Organ Service Roháč - Juráň:
http://www.organ-service.cz
Stavba, opravy a restaurování píšťalových varhan, harmonií a hudebních automatů.

Přátelé podlipnických kostelů, o.s.:
http://kostelni.duch.cz

Rodinné muzeum Antonína Fuksy (kolbovské hrací nástroje):
http://www.favina.cz

Římskokatolická farnost Zábřeh:
http://rkfzabreh.rps.cz

Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu:
http://www.jeseníky.org
Sdružení obcí, firem a institucí s cílem koordinovat a rozvíjet cestovní ruch v Jeseníkách.

Sdružení Neratov (obnova poutního místa smíření v Neratově):
http://www.neratov.cz/poutni-misto/

Sobotínský divadelní soubor:
http://www.proti-proudu.wz.cz

Spolek pro děti a mládež (SOL):
http://www.farasobotín.wz.cz
Práce s dětmi a mládeží, ozdravovací pobyty, ubytování pro sociálně slabší rodiny, ubytování pro tělesně postižené děti, kulturní a sportovní vyžití, rekreační pobyty pro skupiny dětí a mládeže a rodin s dětmi.

Svatojánské slavnosti ve Velkých Losinách:
http://www.losiny.cz/slavnosti

Válek Petr:
Malíř, grafik, hudebník, který má hlavní podíl na grafické podobě Pekařovské poutě, našich propagačních materiálů a www stránek.

 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému