Kaple sv. Jana a Pavla na Pramenech

Myšlenka obnovy základů kaple na Pramenech se zrodila na podzim roku 2010 v hlavách několika osob z Podesní. „Náhodný“ nález korpusu Krista z původní kaple se sešel se záměrem osadit na místě kaple „Kříž smíření“ s původními německými obyvateli odsunutými po 2.světové válce. Tyto silné impulsy měly za následek lavinu dalších událostí, které vyústily v to, že iniciativa soukromých osob se spojila se záměry o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné.

Výsledkem společného postupu je vznik projektu "Obnova základů kaple sv.Jana a Pavla na Pramenech u Žárové", který bude realizován v několika následujících letech dle našich finančních možností.  

Více o historii osady a obnově kaple se dozvíte v přiložených souborech a nebo na www stránkách. Pokud nám chcete s obnovou kaple pomoci a mít v základech zabudovaný svůj vlastní kámen, PŘILOŽ SVŮJ KÁMEN...

                          

Aktuální informace:

Projekt obnovy základů kaple byl podán dne 29.6.2012 do grantového řízení Nadace OF "Opomíjené památky 2012". Výsledky řízení a skutečnost zda obnova základů ve větší míře započne již letos,  jsme dostali 3.10.2012 a bohužel s ohledem na to, že "torzu základů nehrozí bezprostřední poškození", nebylo žádosti o grant vyhověno viz. výsledky grantového řízení (pol.č.36).

Protože nám však pomáhá Nejvyšší a nám tak nic jiného než se nevzdat nezbývá, podali jsme 29.10.2012 novou žádost o grant tentokráte z programu Fondu kulturního dědictví Nadace VIA.

Na projekt "Obnovy základů kaple sv.Jana a Pavla na Pramenech" jsme obdrželi ke konci roku 2012 grant ve výši 15.000,- Kč z Fondu kulturního dědictví Nadace VIA. Dále nám poskytla sponzorský dar firma GPG KARDIO s.r.o. ve výši 7.000,- Kč a společnost Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu přislíbila poskytnout částku 20.000,- Kč. Z těchto financí bude dokončeno vyzdění základového zdiva kaple.

Dne 4.10.2013 byla podána žádost o grant Nadace VIA z fondu "ČSOB a Era pro podporu regionů". Projekt byl vybrán a podpořen částkou 68.200,- Kč. Finanční prostředky spolu s vlastním vkladem sdružení byly v roce 2014 použity na vydláždění plochy kaple a terénní úpravy okolí.

Vyvrcholením obnovy základů kaple byla Pouť lidí dobré vůle, která se uskutečnila dne 22.6.2014 za účasti původních obyvatel Štolnavy.

 

                            

 

Projekt můžete podpořit i vy a to za pomoci tohoto odkazu nebo na akcích sdružení v roce 2014.

              

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému