Průběh obnovy kaple

Průběh obnovy

rok 2008
V sobotu 16. srpna 2008 se uskutečnila pátá Pekařovská pouť. Přes nepřízeň počasí se jí zúčastnil hojný počet poutníků. Tradičně začala pouť ve Velkých Losinách, odkud po Mši svaté vyrazili nestatečnější poutníci pod vedením P. Milana Palkoviče pěšky na Pekařov. Šestice poutníků do Pekařova přišla okolo 11 hodiny, kde tou dobou přestával déšť a měnil v drobné mrholení, které ustalo až v pozdním odpoledni. Vrcholem poutě byla Mše svatá v pekařovské kapli, během které olomoucký světicí biskup Mons. Josef Hrdlička žehnal oltáři zasvěcenému Nenebevzetí Panny Marie. Letos se totiž podařilo dokončit stavební úpravy na pekařovské kapli, která je po šestiletém úsilí zachráněna de facto od jisté zkázy, která ji hrozila kvůli havarijnímu stavu.

rok 2007
V srpnu p. Ladislav Peterka dokončil rekonstrukci sakristie spolu s tesařskými mistry.
V červenci p. Ladislav Peterka začal se svým pomocníkem opravu sakristie. Dojde k vyspravení trhlin v obvodovém zdivu a zhotovení vnitřních omítek. Poté, co tesaři dokončí nový krov a pokrývači střechu, bude pobit stropní podhled deskami a rabic pletivem a posléze omítnut.

Současně s opravami sakristie probíhají na hřbitově přípravy na jeho rekultivaci - uspořádání náhrobků bylo pečlivě zaneseno do plánku a náhrobky soustředěny na jedno místo, aby mohl byl prostor připraven pro zabetonování základů. Po osazení náhrobků do svoji správné polohy byla celá plocha hřbitova zarovnána a oseta trávou. Ještě přetím byla nově vyzděna hřbitovní zeď. 

rok 2006
Během října zednický mistr p. Peterka dokončil se svými pomocníky cca 300m2 vnitřních omítek kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově (z toho 100m2 stropu na rabic pletivu), poté během listopadu byla dokončena nová kamenná dlažba, která byla doplněna cihelnou podlahou pod lavicemi a pod kůrem, protože se nepodařilo sehnat stejnou dlažbu pro celou plochu kaple.

Tyto důležité opravy v interiéru kaple se uskutečnily především díky přispění regionální soukromé firmy, která darovala maltové směsi a sanační omítky. Dík také patří Obci Jindřichov a Společnosti česko-německého porozumění za finanční příspěvek.

Nové omítky, strop a podlaha byly přednostně udělány, aby kaple byla připravena na chystaný adventní koncert v prosinci. To znamená, že je ještě třeba dokončit další práce jako oprava oltáře, výměna oken a ostatních dřevěných prvků v kapli a především opravy v sakristii (ztužení obvodového zdiva, výměna krovu a krytiny). Jejich provedení závisí bohužel na finančních možnostech, které po dokončení omítek a podlahy jsou v současnosti značně omezené. 

Léto pod střechou: Díky podpoře mnoha dobrých lidí a dobromyslných institucí se podařilo uzavřít první fázi renovace kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. Práce teď postoupí do další fáze, která se zaměří na renovaci interiéru a celkové odvodnění základů kaple. V červenci pracovali dobrovolnící z Vikýřovic a Olomouce na začištění hřbitovní zdi. 

Květnové události v Pekařově: Během tohoto měsíce byla dokončena střecha, resp. kompletní pokrytí krovu eternitovými šablonami, které daroval soukromý podnikatel z Velkých Losin. Při rekonstrukci věžičky byly v plechové cibulce (v báni) objeveny pamětní listiny z roku 1919. Svitek papíru je na mnoha místech poškozený a nečitelný. 22. května byly do báně uloženy nové pamětní listiny spolu s dalšími předměty dokumentujícími dnešní dobu. Na přelomu května a června proběhla v Pekařově také mezinárodní brigáda v rámci United Games of Nation

rok 2005
23. 11. 2005 skončily letošní práce na pekařovské kapli. Částečně bylo dokončeno zpevnění kaple železnými obručemi, začaly se práce na nové podlaze.
4. - 6. 11. 2005 členky a členové pražských a šumperských skautských oddílů uspořádali společnou brigádu. Byla oklepána další část omítek, byly nanošeny cihly na půdu, kterými se na jaře bude dozdívat štít kaple. Byla odstraněna stará dlažba. Pod podlahou v sakristii byly nalezeny železné kříže ze hřbitova a litinová socha orla, která byla původně umístěna na památníku padlým za 1.světové války na silnici nad kaplí. Předměty byly zakopány v kapli pravděpodobně  během odsunu v r.1946.
říjen 2005 čištění cihel, oklepávání vnitřních omítek, odvětrání zdiva, zpevňování kaple.
červenec - srpen 2005 čištění staronové krytiny, zpevňování kaple, úprava terénu před kaplí, úklid okolí kaple a interiéru před Pekařovskou poutí. Při červencovém odstraňování vnitřních omítek byla nalezena starší malba na stěně za oltářem.
21. 6. 2005 byly slavnostně vyhlášeny tři vítězné projekty programu 3 x 333 tisíc pro aktivní život obce z Dobročinného fondu Philip Morris. Mezi vítěznými projekty je i náš projekt "Obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově". Získaná částka 333 000,- Kč kryje zhruba 65% celého projektu.
25.4. - 15.5. 2005 Pokládání nového krovu. Rekonstrukce střechy byla podpořena fondem Ford Motor Company, který projekt podpořil v rámci svého programu "Obnova životního prostředí a kulturního dědictví 2004" částkou 50 000,- Kč (9. 12. 2004).
14. a 17.3. 2005 odklízení sněhu z provizorního stropu. 

rok 2004
6. - 8. 11. 2004 Snímání krytiny a starého krovu, provizorní zakrytí kaple.
duben a říjen 2004 Příprava řeziva na nový krov pekařovské kaple Nanebevzetí Panny Marie. Kácení stromů (duben) a natírání ochrannou vrstvou skalice modré (říjen) proběhlo za pomoci Vojtěcha Černohouse, SDH Jindřichov, Obcí Velké Losiny a Jindřichov a skautů z Kroměříže. 

rok 2003
prosinec 2003 Zimní pohled na kapli.
16.11. a 13.12. 2003 Podpírání stropu kaple, který provedl Dobrovolný sbor hasičů z Jindřichova.
15. 8. 2003 první brigáda na Pekařově spojená s benefičním koncertem. Tohoto dne, mj. dne Nanebevzetí Panny Marie, se započala obnova pekařovské kaple. Během brigády, které se účastnil především pražský skautský oddíl Hiawatha, byly ze hřbitova  částečně odstraněny náletové dřeviny, interiér kaple byl uklizen před benefičním koncertem a dřevomorkou napadené stropní trámy byly provizorně podepřeny.
srpen 2003 Stav před započetím projektu obnovy.

 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému