Ing. Martin Černohous

  • 1993 absolvoval ČVUT Praha - obor pozemní stavby
  • 1993-95 civilní služba v Emauzském opatství jako stavební mistr při opravách Emauzského kláštera
  • poté tříletá praxe stavební mistra (rodinné domy v Praze a Městské divadlo v Šumperku)
  • od r. 1998 stavební projektant v Rapotíně (rodinné domky, občanská vybavenost).

Trvale žije v Rapotíně, je ženatý, má syny Jirku, Jakuba a Filipa.

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému