Ing. Martin Černohous

  • 1993 absolvoval ČVUT Praha - obor pozemní stavby
  • 1993-95 civilní služba v Emauzském opatství jako stavební mistr při opravách Emauzského kláštera
  • poté tříletá praxe stavební mistra (rodinné domy v Praze a Městské divadlo v Šumperku)
  • od r. 1998 stavební projektant v Rapotíně (rodinné domky, občanská vybavenost).

Trvale žije v Rapotíně, je ženatý, má syny Jirku, Jakuba a Filipa.

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.