Známe památky ve svém okolí 2004

Vyhlášení soutěže:

Občanské   sdružení    Obnova   kulturního   dědictví    údolí   Desné   v  rámci   kampaně 30 dní pro neziskový sektor vyhlásilo výtvarnou soutěž pro žáky základních škol

Známe památky ve svém okolí?      

Úkolem žáků je nakreslit  nebo  namalovat  památku  ze  svého  okolí  starší  padesáti  let (kříž, kapličku, kostel, památný strom, dům).  Soutěže, která byla zahájena  dne 12.2. 2004 a bude ukončena 23.4. 2004, se účastní žáci těchto škol: Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Jindřichov.

Žáci rozdělení do dvou kategorií (I. a II. stupeň) mají za úkol zobrazit památku jakoukoli výtvarnou technikou (malba, kresba, kombinovaná technika, linořez apod.), a to ručně. Soutěžící ze II. stupně musí navíc na zadní stranu svého díla připojit stručnou historii památky a popis jejího současného stavu.

Škola vyhodnotí v každé kategorii 3 nejlepší výkresy postupující do užšího finále. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne  v rámci prezentace památek  údolí  Desné začátkem května 2004 na zámku Velké Losiny za účasti významných osobností šumperského regionu a zástupců obcí a škol. Práce všech finalistů budou na zámku vystaveny nejen v rámci prezentace, ale i po celý měsíc květen.

 

Přiložené soubory: 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému