Pekařovská pouť 2012

Slunce se smálo a ne málo - v pátek i v neděli se za velkolosinskou papírnou točilo klikami flašinetů, písně Edith Piaf zněly ve francouzském originále, v lehkém větříku přistávali čápi na komíně a blyštěly se barevné kapoty veteránů. Stejně tak se blýskalo před hanušovickou rychtou, kde veselí statní Slovinci hráli melodie jako vystřižené z krajinek na jejich kolovrátcích, tekutiny tekly proudem, sluneční paprsky bušily do starobylého bílého stavení, v trávě nad cestou cvrčely kobylky a orlí houpačka vynášela děti do nebes...

A v mezidobí, tedy v sobotu 18.8.2012 vyrazili všichni na pouť do Pekařova, tam kde končí silnice, ale jednou za rok je tam nával. Ti praví poutníci vyrazili s požehnáním již ráno od kostela sv. Jana Křtitele z Velkých Losin vzhůru letními loukami a lesy, aby před jedenáctou došli do Pekařova, kde je v opravené kapli Nanebevzetí Panny Marie přivítal P. Milan Palkovič.

Posléze byla na pódiu zahájena 9. Pekařovská pouť i 3. Mezinárodní setkání flašinetářů, kterých letos dorazily dvě desítky - z kolébky flašinetářů Francie, ale též ze Švýcarska, Německa, Čech, Polska, Moravy i Slovinska. A jejich kolovrátky zpívaly melodie známé i daleké, jak by tušily, že odsud některé z nich pocházejí. Vždyť tady, na nejvyšším místě Pekařova, stával statek rodiny Kolbů a v jejich firmě "Franz Kolb & Söhne Beckengrund" vznikly během let 1863 až 1938 stovky flašinetů a také několikero vynikajících varhan.

Na pódiu se vystřídaly taneční soubory a byl představen kroj Podesní, zatímco pod ním se jedlo a pilo, na jarmarku stánky přetékaly dobrotami a řemeslnými výrobky, hrníčky bucláčky se smály na ofčí sýry a vonělo to tu perníkem. Na horním konci mezi nádhernými automobilovými veterány klubko kolovrátkářů a muzikantů (hrálo se i na valchu) vehementně podporovalo hromadný zpěv návštěvnictva. Za potokem se děti pohupovaly při jízdě na koních a plnily úkoly v duchu umění pana Franze Kolba v rámci dětské pouti. Procházející se návštěvníci ledaskde naslouchali flašinetářům a mince cinkaly do jejich plechovek, bandasek a klobouků. I díky nim se snad podaří opravit největší z Kolbových flašinetů, který v poškozeném stavu zakoupilo pořádající o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné v roce 2010.

V tichu kostelíka bylo možno shlédnout výstavu i TV záznam o kraji Podesní, o minulých poutích i o opravě kaple a o pořádajícím občanském sdružení. V blízkosti kaple byly v neustálém obležení malých muzikantů rachotící hrací strojky, bubny z hrnců a pokliček a kolovrátky z plechového harampádí. To všechno se ztišilo až v půl páté se začátkem Mše Svaté, kterou celebroval  Otec Palkovič. Na konci mše pak byl vysvěcen nový oltářní obraz od Hany Kalivodové, která se v nedávné době podílela na restaurování fresek v kapli. Na počest obrazu zapěla Schola od sv. Jana Křtitele mariánský chorál ku větší slávě Královny, oděné sluncem, stojící na měsíci a zároveň v dlaních Všemohoucího, pozdvihována k nebesům.

A pak jen pár koláčků a trošku více tónů z flašinetu na mostě, na pódiu už vyhrávají hoši na kytary a pak místní skupina Lišajband. Stánky jarmarečníků mizí spolu se slunečním kotoučem a stovkami návštěvníků. Melodie flašinetů zas na rok ustoupí zurčení vody v potůčku.

Jen z kaple se ještě tmou nese lidová píseň. Ta, co ji všichni zpívají, ale neví, kdo ji složil. Tak jako dneska si všichni návštěvníci pouti zpívali v sluncem zalité kotlince, ale netušili, kdo jim tu pouť k nohám složil. Tak tedy všem těm, kteří nezištně pomáhali a vytvořili tak "Slavnou 9. Pekařovskou pouť" - VELIKÉ DÍKY!

  

za Obnovu kulturního dědictví
údolí Desné, o.s.
Filoména.cz

 

Přiložené soubory: 
image/jpeg ikonaPlakát (394.21 KB)
application/octet-stream ikonaRozhovor Rej (336.89 KB)

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému