Pekařovská pouť 2010

Tentokrát všechno začalo už odpoledne v pátek 13. srpna dole v údolí, na zeleném trávníku před bílou renesanční fasádou papírny ve Velkých Losinách. Melodie teskné i veselé se linuly z kouzelných bedýnek poháněných klikou, za pořádající o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné zahájil I.Mezinárodní setkání flašinetářů (Liberec - Pekařov - Brno) p.Strnad, promluvil také starosta Velkých Losin p.Kopřiva a ředitel ruční papírny p.Jurčík.

 Tóny flašinetů a jejich píšťal, klobouky a zlatem prošívané vesty, dálkou vonící písně "Akorde, akorde, akordeon..." s chrastivým francouzským errrrr, potlesk a občas cinknutí mince. Když vcházel podvečer, zazněl klapot koňských kopyt a flašinetářky a flašinetáři odjížděli v kočáře do kopců, do Pekařova.

Tam všechny - flašinetáře i návštěvníky - přivítala p. Krellerová, starostka Jindřichova, k němuž osada Pekařov přináleží. A znovu se hrálo a zpívalo, kdo chtěl, mohl si flašinety jazýčkové či píšťalové prohlédnout zblízka.

Přesně v půl deváté zapršelo do tmy i na začínající divadelní představení "Sestra Paskalina", které se odehrávalo za svitu loučí a svíček před kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Úvodní píseň rozehnala déšť a nastalo putování všech, herců i diváků, kolem prastaré kamenné hřbitovní zdi tvořící kruh od počátku do konce příběhu: útěk sestry Paskaliny od andělíčků s bělostnými perutěmi, nástrahy cesty, černé mraky letěly nad lesem, když ďábel promluvil, tak zahřmělo... Odpudivé peklo plné lidských odpadků, nakonec ve tmě volající jasné světlo z vysoké věže a návrat k branám kláštera. Bublání potůčku pod lopuším bylo přehlušeno dlouhým potleskem a všichni se plni dojmů rozešli do noci.

Na druhý den ráno po Mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele se vydala dvacítka poutníků z Velkých Losin do Pekařova, aby byli u kapličky pod školou svědky jejího požehnání. Podařilo se ji totiž letos opravit hlavně díky obci Jindřichov a grantu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů", který sdružení získalo.

V deset dopoledne začala Mše svatá spojená s požehnáním Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. Zasvitla mitra, zlatem se blýskla berla, mši celebroval Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Zde v kapli, která před sedmi lety byla na spadnutí ztracená v přítmí stromů, zaznělo kázání i o tom, že si máme dávat velké cíle. Protože žabí pohled odspodu mění louži v moře, ale s vírou získáváme i nadhled a je nám dáno uvidět vše z výšky, abychom tak zjistili, že louže je louží a ne nepřekonatelným  mořem.

Před polednem, když už se cípatými mlhami začalo prokousávat slunce, byla slavnostně zahájena 7.Pekařovská pouť, slovo dostal místní rodák p.Gőttlicher a následovala produkce celkem dvanácti flašinetářů, kteří na setkání přijeli z Moravy, Čech, Polska, Francie i Švýcarska. Na pódiu se objevila cimbálová muzika Dúbrava, vystřídala ji ukázka lidového kroje Podesní a pak zazněly bicí, trubky, klarinet a na zelený pažit vtančila Markovice následovaná červenými mašlemi Markovičky.

Potulné flašinetáře jste mohli potkat všude - u stánků s řemeslnými výrobky, hned za kovářskou výhní, před můstkem vedoucím k dětské skautské pouti a projížďce na koních, mezi perníkem, krajkami a zmrzlinou i nad kaplí, kde byla umístěna výstava "Podesní"          o historii kraje a sdružení. Či také před ručně malovaným "Plánem poutě" ze štětce p.Válka, který maloval i šipky směrovky i veselé plakáty.

Všude se točilo klikou a kdo přihodil měďák do klobouku, ten přispěl na opravu jednoho starého flašinetu. Tenhle flašinet, jeden z největších, jaký kdy firma Franz Kolb & Sőhne vyrobila, zakoupilo letos o.s.Obnova kulturního dědictví údolí Desné z německé sbírky. Kdysi jej vyrobili ve varhanářské dílně rodiny Kolbů, která stávala na horním konci Pekařova, naložili ten veliký a těžký nástroj na žebřiňák, odvezli dolů na dráhu... A pak léta zněl lidem pro potěchu - 6 pozounů, 14 trumpet a 130 píšťal hrajících jako housle, flétny a lesní roh... A teď, po desítkách let se vrátil zpět do míst, kde ho kdysi s láskou vyrobili lidé, kteří už tu nežijí, v dílně, která už tu nestojí... Doufáme, že se nám podaří nastřádat na jeho opravu, aby se pak mohl stát úhelným kamenem "Expozice varhan a flašinetů", která by měla vzniknout v kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Odpolední divadelní představení u kaple mělo narváno, napětí a teskné tóny houslí a violoncella střídal smích, když přiskotačila sestra Marta s kartáčky na zuby a hláskem pisklákem, rytíř Nikodém ("Pojď za zídku, srabe!") se rval tak zuřivě, až drny létaly, kruh se uzavřel a potlesk neutichal až do přídavkové svatební písně. Za divadelní zážitky jsme vděčni hercům Magdaleně Borové a Milanu Kőnigovi (s andělíčky Jonášem a Zorkou) v režii Štěpána Pácla a dramaturgii Terezy Dlaskové, kteří zde v Pekařově po dva týdny zkoušeli, aby nám mohli předvést páteční premiéru a dnešní derniéru představení "Sestra Paskalina".

A pak se na travnaté výšině nad pekařovskou kotlinkou sešli i ti, kteří tu pospolu stáli před rokem, kdy P.Palkovič žehnal kamenným základům bývalé kapličky Panny Marie Lurdské. Tu nechala po 1. světové válce postavit rodina Hilbertů z Pekařova, ale do našich dnů z ní zbyla jen hromádka cihel zarostlých v maliní. Ale to bylo vloni, však letos tu díky snaze místních obyvatel, Obci Jindřichov a grantu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů" stojí kaplička znovu, tak jako kdysi. A v její nice, železem přikovaný, je kámen z Lurd, spojující tak dvě daleká místa.

Společné vystoupení flašinetářů  ukončilo 7. Pekařovskou pouť kolem 18-té hodiny, ale kdo chtěl mohl ještě do soumraku poslouchat cimbál a pak si zatančit s kapelou Lišajband. Děkujeme všem, kteří pomohli, aby se těm, kteří přišli, "Flašinetářská pouť" líbila. Děkujeme všem, kteří nás různými způsoby podpořili.

 

 

V Rapotíně 20.8.2010

                                                                         

za Obnova kulturního dědictví

údolí Desné o.s.

                                                                          Filoména.cz

 

 

 

Přiložené soubory: 
image/jpeg ikonaPlakát 2010 (513.06 KB)

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému