Noc kostelu 2013

NOC KOSTELŮ 2013 v Rapotíně

Vysoko na nebi kroužili rorýsi, kolem věže kostela Nanebevzetí Panny Marie poštolky a před kostelem divocí, nepřátelsky hulákající Saracéni mávající šavlemi! Nezdálo se, že by to byla zrovna mírumilovná Noc kostelů, kterou tu před chvílí v pátek 24tého pátý o páté odpolední zahájil Otec Slawomir Sulowski.

Ale také zde, před sochami věrozvěstů (1150 let po jejich příchodu na Moravu), šplouchalo a cákalo tyrkysové moře, které bratrům Konstantinovi a Metodějovi vydalo svatého Klimenta, jenž jim pak pomáhal otvírat brány Říma. Svatý Duch osvítil Konstantina hloubajícího nad Hlaholicí jednoduše takto:"Nedělal bych z toho vědu, zkus malou řeckou abecedu!" A pak vydali se na cesty. Kraj, jako věnec nevěsty, kvetl a voněl k horám v dáli. Do nížin uherských se báli - řádí tam hordy Avarů!… A opravdu - ta nejmenší farníčata znovu divočila ostošest!

"Honem dál, milé děti, jenom dál, děti Boží…“, nabádala písnička ke vstupu do kostela a zároveň na Velkou Moravu před stolec knížete Rostislava. Život bratří ze Soluně se odvíjel dál, jejich úspěchy se staroslověnštinou při bohoslužbách, smrt svatého Konstantina - Cyrila v Římě, Metodějovo uvěznění a drsné boje Svatopluka s Franky o vládu nad Velkou Moravou až po křest Bořivojův na Velehradě a předání zlatého Palladia kněžně Ludmile. Pak všichni poklekli před bratry ze Soluně, jež rozvířili zdejší tůně! Velká Morava zazářila díky víře Metoda a Cyrila… a zazněla píseň dojemná: "Bez naděje víry, bez lásky a síly… Svatý Cyrile a Metoději národ český k vám dnes hledí - zachovejte víry Velehrad!"

Pak si všichni návštěvníci mohli vyhopsat na věž (95 schodů) a spočítat píšťaly v dřevěném království varhan na kůru (1070 píšťal), nahlédnout do obrovské farní kroniky, ozářené proudem světla vzadu v kostele.

Když nastalo ticho, přišli rázným krokem urostlí Maďaři ze slovenské Galanty s písní na rtech - začal koncert duchovní hudby v podání souboru Spevokol Zoltána Kodálya.

A večer vplynul do noci při tiché adoraci. Zpěvy a tóny kytary se linuly kostelem a světlo z vysokých bílých svící v uličce. Vzájemná pospolitost této noci přetrvala v kostele až do hodiny půlnoční.

Každý, kdo tuto noc navštívil rapotínský chrám, určitě rozumí modlitbě svatého Cyrila z odpoledního dětského představení:

 

                                "Slyšte slovo, slovo, jež živí lidské duše,

                                                             slovo, jež sílí srdce i rozum,

                                                             slovo, jež vede k poznání Boha."

 

Veliké díky všem!

F. B.

Obci Rapotín, všem organizátorům, starostům obcí a všem 137 návštěvníkům

děkuje

Římskokatolická farnost Rapotín

  

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému