Kaplička Panny Marie Lurdské

Výtah z žádosti o grant z fondu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů"

Cílem projektu byla záchrana a obnovení památky místního významu - Kapličky Panny Marie Lurdské v Pekařově (místní část obce Jindřichov), a to za přispění místních obyvatel.  Je to objekt drobného kulturního dědictví, který má však nezastupitelný význam v životě místních obyvatel a také původních obyvatel lokality. Obnova kapličky je součástí místního hnutí za obnovu a zachování tradic Podesní.

Osada Pekařov bývala příhraniční oblastí, odkud bylo po 2.světové válce odsunuto původní německé obyvatelstvo, což vedlo k úpadku kulturního a duchovního života regionu, ke zpřetrhání původních regionálních tradic. Vzniklou kulturní trhlinu se snaží alespoň částečně zaplnit místní občanská iniciativa – občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, které se dlouhodobě snaží o obnovu památek v regionu a o oživení tradic v této lokalitě.

Jednou z aktivit občanského sdružení je pokračující oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a každoroční pořádání Pekařovské pouti, v rámci níž je prezentována firma Franz Kolb & Söhne - celosvětově uznávaný výrobce varhan a flašinetů, místní kroje, zvyky, regionální řemesla a kultura. Pekařovské pouti se každoročně účastní také původní obyvatelé a jejich děti i potomci slavného varhanářského rodu.

Oprava kapličky Panny Marie Lurdské je součástí dlouhodobého záměru obnovy historických památek v osadě Pekařov, stala se významnou součástí Pekařovské poutě 2010 v rámci níž byla kaplička slavnostně vysvěcena a bude každoročně dějištěm aktivit pořádaných v rámci Pekařovské pouti (např. divadelní představení pod širým nebem).

Průběh obnovy kapličky
Rok 2009
- konec července místní obyvatelé Pekařova vyčistili bezprostřední okolí kapličky
- 15.8. požehnání původních základů kapličky v rámci 6.Pekařovské pouti
- konec srpna místní obyvatelé dokončili vyklizení okolí a pokáceli překážející dřeviny, členové o.s. osadili na nedaleký strom informační ceduli
- září navození materiálu, realizace hrubé stavby kapličky firmou p.Peterky
- listopad zhotovení krovu a kovářských výrobků
- 20.12. prezentace dokončené stavby kapličky veřejnosti v rámci Adventního koncertu.
Realizací jednotlivých kroků byla vlastní výstavba kapličky v podstatě dokončena a to včetně fakturace ze strany dodavatelů, na jaře 2010 zbývá dokončit pouze osazení mříží niky a terénní úpravy okolí. Sled událostí a postup výstavby byl dodržen, jedinou změnou ve stavbě je záměna dřevěného okna kovanou mříží z důvodu větší odolnosti vůči vlivům okolí a přizpůsobení se vzhledu podobných památek v okolí.
S ohledem na finanční situaci Obce Jindřichov v důsledku probíhající krize o.s. hledalo možné úspory při výstavbě. Podařil se zajistit stavební materiál zdarma – 500ks cihel od Římskokatolické farnosti Velké Losiny. Ze stejného důvodu byla členy sdružení zajištěna zdarma doprava materiálu a odborný dohled nad realizací stavby.
Na základě zájmu o projekt ze strany původních německých obyvatel během Pekařovské pouti, byly koncem roku 2009 rozeslány informační materiály a CD s fotografiemi.
Rok 2010
- začátkem května místní obyvatelé Pekařova vyčistili bezprostřední okolí kapličky a dokončili terénní úpravy, občanské sdružení osadilo informační ceduli
- 15.5. v rámci Jarního koncertu proběhla prezentace dokončené stavby kapličky návštěvníkům včetně finančního zajištění
- 26.5. osazení mříží, nátěry střešních podhledů, finální povrchové úpravy (spárování soklu, nátěr omítky v nice kapličky)
- 14.8. požehnání opravené kapličky v rámci 7.Pekařovské pouti a představení památky návštěvníkům pouti (současným i původním obyvatelům Pekařova i Podesní).

 

Ps. A nakonec jedna zajímavost, která není na místě zjistitelná: v nice kapličky je osazen v železné objímce kámen, který přinesl P.Milan Palkovič z poutní cesty do Lurd...

 

 

Přiložené soubory: 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému