Jarní setkání 2010

Kostelík svítil žlutou novotou mezi stovkami pampelišek jen nemnoho rozvinutých v chladném povětří. A zelená barva úpravně posečeného trávníku na hřbitůvku vzbuzovala naději, že po letech je tento prostor obkroužený kamennou zídkou konečně důstojným místem věčného odpočinku.

V kapli Nanebevzetí Panny Marie se sešlo přes čtyři desítky návštěvníků, kteří se zúčastnili Májové bohoslužby sloužené P. Dolákem. Při poslechu vyprávění p. Hoška "o té veliké zátopě v roce 1705" jsme ještě netušili, že podobná povodeň se právě řítí na naše sousedy zpod Beskyd. A protože Den Zaslíbení (20.května) si lidé v Pekařově už po staletí připomínají na památku tehdejší ničivé velké vody, chtěli bychom napřesrok věnovat modlitby tohoto svátku právě ochraně před hrozícími povodněmi.

Po Mariánských litaniích ke "Královně proroků, Matce dobré rady i Hvězdě jitřní"  následovala hudební část setkání. Pod vedením p. Kocůrka zazněly fanfáry na trubky (Ondřej Damborský) a lesní roh (Vojtěch Kocůrek), lidové písně z blízké Moravy i dalekého Skotska zazpíval Pavel Mazánek za doprovodu varhan (p. Kocůrková).

Básně Jana Nerudy v originálním pojetí se pak střídaly s hudbou a na závěr představilo o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné letošní Pekařovskou pouť, která proběhne 13.-14.8.2010 a bude propojená s 1.Mezinárodním setkáním flašinetářů (Liberec-Pekařov-Brno). Po několikaleté přestávce se opět do programu vrátí divadelní představení, bude požehnána kaple Nanebevzetí Panny Marie a znovuvysvěcena obnovená kaplička Panny Marie Lurdské nad Pekařovem i opravená kaple pod školou.

Rozcházeli jsme se domů proplouvajíce mezi notami, oceánem modrotiskových luk rozkvetlých pomněnek. Děkujeme všem, kteří přišli, aby byli součástí Máje v Pekařově.

 

 

                                                      za Obnova kulturního dědictví

údolí Desné o.s.

                                                              Filoména.cz

 

 

 

Přiložené soubory: 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému