Kříž u kostela v Sobotíně

Na stránkách Nadace OF, která opravu kříže podpořila, si můžete mimo jiné přečíst:

Z grantu bude hrazeno restaurování architektury kříže. Kříž byl postaven v roce 1821 jako ústřední hřbitovní kříž. V roce 1878 byl nahrazen velkým křížem litinovým a přenesen za zeď hřbitova. Litinový kříž byl darem sobotínské podnikatelské rodiny Kleinů, která založila v Sobotíně železárnu. Umělecky hodnotnější starý kříž byl přenesen k silnici za zeď hřbitova. V roce 1995 došlo k autohavárii, kdy se pod vlivem nárazu ulomila horní část kříže a rozlomila se na šest kusů. Od té doby se datují snahy o opravu kříže. Celý areál kostela sv. Vavřince s náhrobky a ohradní zdí, bránou a křížem je navštěvován turisty, kteří mapují místa čarodějnických procesů. Památka bude využívána jako objekt, který poukazuje na historii obce.

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.