Velikonoční projížďka 2011

A bylo jaro! Co jaro?! Byl 1. máj a celé údolí jen kvetlo. Při mši svaté v rapotínském kostele mluvil otec Palkovič střídavě česky a polsky, aby rozuměla i návštěva z Paczkowic, že je Den sváteční - neděle - Den vzkříšení... A pak s průvodem ministrantů vyšel před kostel, aby požehnal poutníkům na kolech i na koních (i jedna odvážná královna koloběžka se našla), kteří si chtěli účastí na VELIKONOČNÍ PROJÍŽĎCE alespoň náznakem připomenout dávné velikonoční jízdy - duchovní oslavu vzkříšení Ježíše Krista i jarního probouzení nového života.

Tentokrát nás p. Hošek podrobně provedl historií Vikýřovic ( Věděli jste, že hospoda "Pod Trámky" je bývalá rychta a tzv. "Hájenka" nedokončená tvrz ze 16. století?) až k Zámečku (vila "Erna" z roku 1882), kde jsme zabočili  do prudkého kopce a kolem černých telátek jsme cestou vonící rozkvetlými jabloněmi dorazili k Anenskému Dvoru (1888-parní mlékárna).

V tom kopci někteří vypustili duši tak dokonale, že se museli vrátit. Ale tím pádem zase stihli velikonoční koncert Rapotínské Scholy, který v 15 hodin rozezněl kostel a po té vyfouknuté duši je vlídně a uzdravujícně pohladil.

Nám zbylým pomáhala při šlapání do hraběšického kopce legenda o mlynáři, který tlačil z Krásného do Hraběšic kolo mlýnské! Odměnou nám bylo občerstvení pod kaštanem s výhledem zeleně strakatým údolíčkem až někam na Hanou. Ještě duhové vitráže kostela sv. Filipa a Jakuba a pak vzhůru sasankami pod hustým listovím až ke kapličce ze staré fotografie, ke smutnému spáleništi bývalé Traťovky a k překrásným výhledům přes pampeliškové louky.

Svistným sjezdem kolem potoka v nekonečném koberci žlutých blatouchů k právě opravované dřevěné zvoničce (vysvěcena 1923) a k "záhadným" věžovitým stavbám v Rudolticích (Jde o hostinec u rychty a školu - že by věže byly libůstkou erbovního rychtáře a též dědičného vedoucího rudoltické pošty J.A.Seibra, který je dal postavit?). Odpočinek na farním dvoře v Sobotíně byl pak milou tečkou za velikonočním putováním za odkazem těch, kteří tu žili před námi. Všem poutníkům děkujeme.

 

                                                                           za občanské sdružení
Obnova kulturního dědictví údolí Desné
Filoména.cz

 

Přiložené soubory: 
application/msword SymbolPlakát (726.5 KB)
application/msword SymbolPopis trasy (1.41 MB)

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.