Dávný dvůr 2010

Všechno začalo na hřišti rapotínské školy, kam dopoledne 26.června 2010 pálilo slunce. Muzika hrála a děti plnily úkoly, které jim měly přiblížit život v hospodářském dvoře „kdysi před lety“. Pořádající Sdružení Rodičů Údolí Desné totiž vyhlásilo soutěž "O nejlepší děvečku a čeledína dávného dvora v údolí Desné".

Kdo chtěl uspět, musel se snažit vyhrát závod s časem a to i s nemalou zátěží. Potom si zkusil, jaké to bývalo, když se těžké klády tahaly z lesa a nic nedbal na to, že jeho kládou je třeba jeho spolužák (a naopak J). Na stanovišti nazvaném „Na poli a v obilí“ se ukázalo, kdo se umí dobře dívat kolem sebe a kdo jak dávní čeledíni „Zručným prohazováním dřevěnou lopatou v průvanu otevřených vrat do stodoly vyčistí obilí od plev a plevele.“

Ta nebo ten, kteří zvládli další disciplínu, už teď ví, jaký býval „jídelní lístek“ poddaných před 200 lety a vyzná se i v různých dávných sklizních. No a poslední zastavení tady na hřišti bylo u písečné pláže:  „Dále je každý povinen v roce 7 dní pěšky robotovat - sklízet seno či oves, kosit, sít a plavit dříví...“ – čeledín či děvečka tady dostali do ruky bidlo, ale nestali se bidelníky, nýbrž plavili dříví jako kdysi po Mertě či Desné k místním hamrům,sklárnám, železárnám.

Slunce už stálo vysoko, když jsme se přesunuli k petrovskému nádraží na, dalo by se říci, „koňskou louku“. Členky a členové sdružení TJ Morava Velké Losiny již zde připravovali překážky pro PARKUR. Tady si (díky petrovským hasičům) mohl dát každý soutěžící něco na hlad a zalít to korbelem dobrého pití „na účet podniku“. Tím děti doplnily síly na disciplínu „Žerotínské panstvo na honu“, kde si vyzkoušely nejenom roli lovce, ale i naháněné zvěře. A když nám zastřelili v roce 1810 posledního medvěda v Jeseníkách, mohli jsme nakouknout skrz vrata, „Co to tam krákoře ve dvoře“ – díky šikovným dětem to byly nejen husy a kuřata, ale všechna havěť koníky a kravami počínaje a žížalami konče.

Poslední disciplína se odehrávala na koňském závodišti. I ti nejmenší, kteří břevna spíše přelézali, než by přes ně ladně přeskakovali, zvládli celý překážkový parkur se ctí. Nejlepší děvečky a čeledíni z „Dávného dvora v údolí Desné“ vyhráli nejen sladkosti, trička či draky, ale celý slunečný letní den. Děkujeme dětem za účast a všem ochotným pomocníkům, sponzorům a spolupořadatelům za pomoc.

A pak už díky TJ Morava Velké Losiny zavlály koňské hřívy i zapletené copánky při ladných skocích přes překážky. A pejsci při „AGILITY“ předváděli neuvěřitelné výkony – probíhali tunelem i rukávem, bravurně přes lávku či prokličkovat slalom a to vše neskutečnou rychlostí. A pak ještě chytit několik letících „frisbee“ (létajících talířů) za sebou. Všechny výkony zvířat i lidí byly po zásluze  odměněny velkým potleskem.

 

 

                                                           Za Sdružení Rodičů Údolí Desné Filoména.cz

 

 

Přiložené soubory: 
application/msword SymbolPlakát akce (29 KB)

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.