Přednáška o historii osady Štolnava - poděkování

Děkujeme Městské knihovně v Šumperku a všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili přednášky o zaniklé obci Štolnava a díky nimž se podařilo celkem vybrat úctihodných 6.608,- Kč. Finance budou použity na uhrazení zednických prací souvisejících s vyzděním základů. Tyto práce provedli na konci října p.Peterka a p.Koutný a výsledkem toho jsou základy v tomto stavu:

Přiložené soubory: 

1.benefiční koncert na obnovu základů kaple na Pramenech - únor, březen Šumperk

Na 1. benefiční koncert ve prospěch obnovy základů kaple sv. Jana a Pavla na Pramenech se můžete těšit v průběhu měsíce října 2013. Koncert pěveckých skupin z Podesní (pravděpodobně Schola od sv.Jana Křtitele a Avonotaj) se uskuteční v klášterním kostele v Šumperku.

Nebudeme zapírat - hlavním důvodem tohoto koncertu je zajistit alespoň dodatečně část finančních prostředků na dokončené hrubé stavební prace, které byly vykonány při obnově základů kaple na Pramenech do konce roku 2013 (získané finance do 08/2013 45.000,-, předpokládané celkové výdaje do 12/2013 cca 80.000,-). 

Svatohubertská pouť - Rapotín, Vikýřovice

Každoroční setkání příznivců lesa bude zahájeno v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně Svatohubertskou mši svatou za doprovodu místního pěveckého sboru a hudebníků.

Pokračování pouti proběhne na fotbalovém hřišti ve Vikýřovicích, kde se můžete mimo jiné přesvědčit o loveckých, hudebních a kulinářských dovednostech místních i přespolních myslivců.

Přiložené soubory: 
application/pdf ikonaPlakát akce (927.75 KB)

Svatomichalská pouť v Rejcharticích

Patrona rejchartického kostela sv.Michaela, si tak jako každoročně, místní připomenou nejen poutní mší, ale i odpolednem plným různožánrové hudby, výstavou historických fotografií a pohlednic obce, a hrami pro děti. Letošní pouť bude o to slavnostnější, protože bude otevřen místní kostel po rozsáhlé rekonstrukci interiéru.

Přiložené soubory: 
application/pdf ikonaPlakát pouti (494.98 KB)

Dávné sklárny v údolí Desné

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na akci "Dávné sklárny v údolí Desné", kterou spolupořádáme s hlavním pořadatelem - o.s. Sdružení rodičů údolí Desné" příští sobotu 14.9.2013 u nádraží v Petrově nad Desnou. Pokračujeme tak v tradici akcí zaměřených na přiblížení regionální historie a povědomí místním dětem. Loni to byla "Dávná škola" a rok předtím "Dávný dvůr v údolí Desné".

Přiložené soubory: 
application/msword ikonaPlakát akce (268.5 KB)
Syndikovat obsah

    Obnova kulturního dědictví údolí Desné, občanské sdružení pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné a Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, Sobotín,                Velké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému